Borrelpraat – FLOAT

Waar in sommige steden onafhankelijke disputen zorgen voor een bruisend studentenleven en binding met de stad, zorgen oude en nieuwe disputen op Orca momenteel voor meer verbondenheid met de vereniging . Het woord dispuut wordt in de Van Dale niet alleen omschreven als (onderdeel van een) studentenvereniging, maar ook als een strijd met woorden. Om … Continue reading “Borrelpraat – FLOAT”