Groot Orcaans Dictee 2016

dictee

Kon je afgelopen dinsdagavond helaas niet op onze mooie vereniging aanwezig zijn voor het legendarische GOD, gewonnen door de heer Maarten San Giorgi? Wees dan niet getreurd! Bij dezen plaatsen wij het dictee online, zodat je nu ook thuis met je ploeg, vloot, commissie dan wel bestuur de mogelijkheid hebt om je in de loze uurtjes door dit magnifieke epos te kunnen worstelen. 

[1] Dit vroegeenentwintigste-eeuwse, markeerstiftgeel getinte lustrumjaar trapten de leden der Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging Orca af met het aan euforie grenzende enthousiasme gelijkend aan dat van een galopperend przewalskipaard dat sans gêne heden zo-even een Tritonees onder de voet heeft gelopen.

[2] Gedurende de ontzaglijke partij dionysische Orca-party’s is er ontegenzeggelijk in groten getale gekopkluifd, hetgeen vanuit Blikredactioneel oogpunt – je weet wel, die commissie die voor een niet onaanzienlijk deel uit freudiaanse psychoanalitici met een columnistencomplex bestaat – een vruchtbare bodem leverde voor de onvolprezen, notoire  alsook promiscuïteit[ ]bevorderende – nota bene: zonder tussen-s ! – Douchegeheimen.

[3] Daarenboven initieerden de afgetrainden onzer vereniging, na wekenlang ge-ergoëd te hebben, het wedstrijdseizoen door met adrenaline-explosies van Pompeiaanse proporties zich door de Prostitueecurve, beter bekend als de Hoerenbocht, te manoeuvreren.

[4] Comporoeiend Orca hield zich eveneens kapot kranig tijdens het wedijveren bij de Proteïsche PEiL-PEiK, waar zij zich moesten bewijzen tegenover Nereïden, Lagaaiers en Skøllies.

[5] De crème de la crème, door porte-manteauliefhebbers gekscherend ‘Orcalympiërs’ gedoopt, zal nadat zij onder een harmonieus “allez Orca” in Rio de Janeiro is gefinisht, goede-gewoontegetrouw gefêteerd worden.

[6] O[h] orka, te allen tijde met magistrale halen het water doorklievend; o[h] orka, tjokvol potentie en majestueusiteit; o[h] orka, zich in al haar heroïteit de Messias der wateren wetende: het blijft een prachtig dier.