Een kaartje van… het kandidaatsbestuur

In “Een kaartje van…” stellen Orcanen elkaar via een doorgeefkaartje een vraag. Het kaartje ligt nu bij het kandidaatsbestuur over hun plannen voor komend jaar.

Hey Anna,

Bedankt voor je kaartje! Het is prachtig om te zien dat de DuCo meteen na haar oprichting al zo’n brede verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. De focus op zowel het achter de schermen bevorderen van Orca’s duurzaamheid als op het bewuster maken van Orcanen over duurzaamheid is ambitieus, maar wordt tot nu toe met een geweldig enthousiasme nagestreefd! We zijn erg benieuwd naar de ideeën waarmee jullie in de toekomst nog zullen gaan komen. Zelf heeft een groot aantal van ons in ieder geval genoten van de rietadtborrel (en minder van de dag erna).

Hoewel we graag al veel zouden delen over onze beleidsambities voor komend jaar, bevindt ons beleidsplan zich nog in een vroeg stadium, waardoor we moeilijk nu al beloftes kunnen maken over hoe we concreet van Orca een mooiere plek willen maken. Thema’s waar we op willen focussen hebben in ieder geval te maken met een actiever uitgedragen trots naar roeiprestaties, sporterswelzijn, duurzaamheid en het versterken van de sociale cohesie op Orca na anderhalve coronajaren.

“Het Orca-gevoel kan niet top-down opgelegd worden, maar verspreidt zich natuurlijk op borrels en activiteiten.”

Orca moet voor alle Orcanen als een tweede thuis kunnen voelen. Een vereniging is slechts zo mooi als al haar leden. Maar om dit te zo te ervaren, moeten mensen elkaar wel kennen. Met de coronatijd (hopelijk) grotendeels achter ons,* willen we aandacht geven aan horizontale integratie onder de huidige eerstejaars, maar vooral ook verticale integratie, onder andere via speciaal daarvoor georganiseerde activiteiten. Hoewel kernzaken als de geschiedenis van Orca en het Orcalied natuurlijk aandacht behoeven, is het Orcagevoel niet iets wat top-down opgelegd kan worden, maar iets dat zich op borrels en activiteiten natuurlijk verspreidt.

Dat brengt ons eigenlijk bij de kern van ons verhaal. De vraag was hoe wij, het KB, Orca een comeback gingen laten maken. Echter, elke Orcaan die dit leest (en niet leest) speelt een belangrijke rol in de comeback die Orca gaat maken. Wij allemaal zullen weer op borrels staan, activiteiten organiseren en wedstrijden roeien. Veel mensen hebben nog herinneringen aan een tijd waarop alles ‘normaal’ was, maar zijn het gevoel een beetje kwijt. Dat gevoel gaan we samen terugbrengen, ondanks dat dit vanwege coronamoeheid best als een intimiderende uitdaging kan voelen.

“Aan iedereen die dit leest: meld je aan voor die ene commissie, skip een college voor een cantus, ga selecteren!”

Aan iedereen die dit leest willen we het volgende op het hart drukken: meld je aan voor die ene commissie, skip een college voor een biercantus, ga selectie lopen, coach een ploeg (ook als je denkt dat je niet kunt roeien). Het lijkt nu misschien weer vermoeiend om je terug te storten in een leven dat anderhalf jaar voor een significant deel op pauze heeft gestaan, maar wanneer je weer bezig bent zul je merken hoe snel alles weer als vanouds voelt en hoeveel energie je krijgt van een studentenleven waarin je niet onderprikkeld bent. Waar dit voor ouderejaars het terughalen van herinneringen betreft, gaat dit voor eerstejaars veelal een sprong in het diepe zijn. Maar vanwege haar open cultuur is Orca bij uitstek een vereniging waar je snel eruit haalt wat je erin investeert. De stap van niemand kennen behalve je ploeg naar een grote groep vrienden is kleiner dan je denkt. Je bent er toch al, waarom zou je het niet proberen?

Nu er een zomer gevuld met testevenementen aankomt, kijken we ernaar uit om met jullie te socializen. Spreek ons dus vooral aan als je ons op De Driewerf ziet! Ons volgende kaartje sturen we naar ’t Beheer. Nu Orca weer opengaat voor testevenementen groeit ook weer de rol die jullie als commissie vervullen in het in goede banen laten lopen van activiteiten. Gezien de vele jaren aan ervaring die in jullie commissie zit, waren we benieuwd naar wat anekdotes over borrelend Orca, om iedereen weer warm te maken voor het moois dat gaat komen: Wat zijn de ingrediënten voor een ideale borrel? Wat zijn de mooiste activiteiten die jullie als Beheerders hebben meegemaakt en hoe kijken jullie naar komende zomer?

* Dit kaartje is geschreven voor het Uittrainings-debacle 😉